تصویب 100طرح اشتغال زایی در کارگروه توانا

تصویب 100طرح اشتغال زایی در کارگروه توانا پس از بررسی های کارشناسی طرح های اشتغال زایی در سامانه شتاب ،از مجموع طرح های ارسالی ، تعداد 100 طرح تا ابتدای دهه فجر مورد تایید قرار گرفت تا مراحل معرفی به بانک و پرداخت تسهیلات انجام پذیرد .

تصویب 100طرح اشتغال زایی در کارگروه توانا

پس از بررسی های کارشناسی طرح های اشتغال زایی در سامانه شتاب ،از مجموع طرح های ارسالی ، تعداد 100 طرح تا ابتدای دهه فجر مورد تایید قرار گرفت تا مراحل معرفی به بانک و پرداخت تسهیلات انجام پذیرد .