100طرح تا سالروز ولادت امیر المومنین

تصویب 100طرح اشتغال زایی در کارگروه توانا پس از بررسی های کارشناسی طرح های اشتغال زایی در سامانه شتاب ،از مجموع طرح های ارسالی ، تعداد 100 طرح تا ابتدای دهه فجر مورد تایید قرار گرفت تا مراحل معرفی به بانک و پرداخت تسهیلات انجام پذیرد .

تصویب 100طرح اشتغال زایی در کارگروه توانا

پس از بررسی های کارشناسی طرح های اشتغال زایی در سامانه شتاب ،از مجموع طرح های ارسالی ، تعداد 100 طرح تا ابتدای دهه فجر مورد تایید قرار گرفت تا مراحل معرفی به بانک و پرداخت تسهیلات انجام پذیرد .