فراخوان عمومی انتخاب پیمانکار

موسسه صندوق ذخیره بسیجیان در نظر دارد برای اجرای عملیات خاکی محوطه مجتمع فرهنگی، رفاهی، گردشگری در شهرستان ارومیه به مساحت حدود 115000 متر مربع و به قیمت حدود اجرا سیصد میلیارد ريال به صورت متعارف و از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکارانی که حائز شرایط آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاری متناسب […]

موسسه صندوق ذخیره بسیجیان در نظر دارد برای اجرای عملیات خاکی محوطه مجتمع فرهنگی، رفاهی، گردشگری در شهرستان ارومیه به مساحت حدود 115000 متر مربع و به قیمت حدود اجرا سیصد میلیارد ريال به صورت متعارف و از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکارانی که حائز شرایط آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاری متناسب هستند، واگذار نماید.
نام و نشانی مناقصه‌گزار: صندوق ذخیره بسیجیان – به نشانی: تهران میدان شهدای هفتم تیر، خیابان شهید سرتیپ نعمت ا… لطفی، پلاک 49 – طبقه اول – مدیریت حقوقی و امور قراردادها
موضوع مناقصه: اجرای عملیات خاکی محوطه مجتمع فرهنگی، رفاهی، گردشگری در شهرستان ارومیه
محل اجرای پروژه: شهرستان ارومیه ، ابتدای جاده بند ، جنب هنگ مرزی
نوع مناقصه: ساخت(متعارف)
لذا از شرکت‌های پیمانکاری که دارای رتبه حداقلی 4 در رشته‌ ابنیه و ساختمان بوده و دارای توان فنی، سابقه کار مشابه و ظرفیت آزاد (تعداد کار مجاز) می‌باشند به منظور دریافت اسناد مربوطه (نمایندگان این شرکت‎ها با به همراه داشتن معرفی‌نامه و فیش واریزی به مبلغ 10,000.000 ریال به شماره حساب 1-335214-43-1827 نزد بانک سپه شعبه مطهری سهروردی به نام موسسه صندوق ذخیره بسیجیان ) از تاریخ 1400/05/16و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/05/23 به مناقصه گذار – واحد امور قرارداد ها ، مراجعه و پس از تکمیل اسناد یاد شده اسناد ومدارک مورد نیاز را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/05/30 به نشانی مناقصه‌گزارتحویل نمایند. در صورت هرگونه سوال فنی می توانید از طریق شماره تلفن 88334010-021 شرکت مهندسین مشاور طرح نو اندیشان – گروه ساختمان و معماری پیگیری نمایید.