تخصیص بیش از 40 میلیارد تومان بسته معیشتی به اعضای واجد شرایط در 31 استان کشور از طریق سازمان بسیج مستضعفین در ماه مبارک رمضان 1399