سامانه شتابطرح توانا شامل سه حوزه گسترده مرتبط با راه اندازی و ماندگارسازی کسب و کار ها وکمک به تولید وپشتیبانی ازمشاغل تولیدی خانگی و کوچک بخصوص در بخش کشاورزی ، صنایع تبدیلی و بسته بندی است .
در این طرح اعضای صندوق در کنار کارآفرینان بسیجی و محلی تحت نظارت و سرپرستی اجرایی مشاوران اجرایی مستقر در هر استان و شهرستان و نظارت (مدیر اجرایی طرح در تهران ) شناسایی و سپس در حوزه مورد نظر دارای اولویت توانمند می شوند تا قابلیت سرپرستی فعالیت خویش فرمایی را داشته باشند. افراد صاحب فعالیت خویش فرمایی در نهایت پشتیبانی ثانویه ای در قالب خدمات مشاوره‌ای با هدف هدایت کسب و کار نوین شکل گرفته را خواهند داشت تا کسب و کار ایجاد شده بتواند پایداری لازم را داشته باشد.

شرایط عمومی استفاده از طرح :

  1. عضویت در صندوق /باشگاه سحاب
  2. ثبت نام در سامانه شتاب و تکمیل صفحه کاربری
  3. بارگذاری کامل مدارک و طرح ها
  4. ثبت نام در طرح کسب کار و اشتغال زایی
  5. در خواست توسعه کسب کار یا اراه اندازی

نحوه ثبت نام :
۱- مراجعه به سامانه www.shetabhub.ir
۲- ثبت نام با نقش سرمایه پذیر