مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری  امین اعتماد برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت امین اعتماد برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ روز سه شنبه، 7تیرماه ۱۴۰۱ با حضور 100درصد از سهامداران در محل سالن جلسات صندوق ذخیره بسیجیان، برگزار شد. به گزارش واحد رسانه و اطلاع رسانی صندوق ذخیره بسیجیان، در این جلسه پس از قرائت گزارش فعالیت هیات مدیره، […]

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت امین اعتماد برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ روز سه شنبه، 7تیرماه ۱۴۰۱ با حضور 100درصد از سهامداران در محل سالن جلسات صندوق ذخیره بسیجیان، برگزار شد.

به گزارش واحد رسانه و اطلاع رسانی صندوق ذخیره بسیجیان، در این جلسه پس از قرائت گزارش فعالیت هیات مدیره، حسابرس و بازرس قانونی و پاسخ مدیران شرکت و تعیین تکالیف مربوطه و همچنین پاسخ به سوالات سهامداران حاضر در جلسه، صورت های مالی شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد برای سال مالی منتهی به 30/9/1400مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

شایان ذکر است شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد وابسته به صندوق ذخیره بسیجیان می باشد