برادر حسین وکیلی به عنوان فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهدای بسیج صندوق ذخیره بسیجیان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق ذخیره بسیجیان ، در جلسه ای که با حضور مدیرعامل صندوق و فرمانده حوزه مقاومت بسیج وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار شد ، برادر حسین وکیلی به عنوان فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهدای بسیج صندوق ذخیره بسیجیان منصوب شد.گفتنی است حسین وکیلی هم اکنون مدیر حقوقی و بازرسی […]

به گزارش روابط عمومی صندوق ذخیره بسیجیان ، در جلسه ای که با حضور مدیرعامل صندوق و فرمانده حوزه مقاومت بسیج وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار شد ، برادر حسین وکیلی به عنوان فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهدای بسیج صندوق ذخیره بسیجیان منصوب شد.
گفتنی است حسین وکیلی هم اکنون مدیر حقوقی و بازرسی صندوق می باشد و زین پس عهده دار مدیریت پایگاه بسیج صندوق نیز خواهد بود.