بازدید سردار فرماندهی سپاه استان آذربایجان غربی از سایت پروژه مجتمع فرهنگی رفاهی گردشگری ارومیه

صبح پنجشنبه مورخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ سردار شهسوار فرمانده سپاه عاشورا استان آذربایجان غربی به همراه هییت رییسه سپاه از سایت پروژه مجتمع ارومیه بازدید کردند.این بازدید که به دعوت صندوق ذخیره بسیجیان به منظور همکاری سپاه استان در ساخت مجتمع صورت گرفته بود با حضور دکتر احمد سلطانی دبیر هییت اجرایی مجتمع ارومیه و […]

صبح پنجشنبه مورخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ سردار شهسوار فرمانده سپاه عاشورا استان آذربایجان غربی به همراه هییت رییسه سپاه از سایت پروژه مجتمع ارومیه بازدید کردند.
این بازدید که به دعوت صندوق ذخیره بسیجیان به منظور همکاری سپاه استان در ساخت مجتمع صورت گرفته بود با حضور دکتر احمد سلطانی دبیر هییت اجرایی مجتمع ارومیه و رامین قهرمانی مسوول نمایندگی صندوق در استان آذربایجان غربی برگزار شد.
در انتها جلسه ی میدانی نیز برگزار و فرمانده سپاه استان از برنامه ها و فعالیت های مجتمع آگاه شدند.