فراخوان عمومی انتخاب پیمانکار

ذخیره بسیجیان در نظر دارد برای اجرای عملیات خاکی محوطه مجتمع فرهنگی، رفاهی، گردشگری در شهرستان ارومیه به مساحت حدود 115000 متر مربع و به قیمت حدود اجرا سیصد میلیارد ريال به صورت متعارف و از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکارانی که حائز شرایط آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاری متناسب هستند، واگذار […]

ذخیره بسیجیان در نظر دارد برای اجرای عملیات خاکی محوطه مجتمع فرهنگی، رفاهی، گردشگری در شهرستان ارومیه به مساحت حدود 115000 متر مربع و به قیمت حدود اجرا سیصد میلیارد ريال به صورت متعارف و از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکارانی که حائز شرایط آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاری متناسب هستند، واگذار نماید.
نام و نشانی مناقصه‌گزار: صندوق ذخیره بسیجیان – به نشانی: تهران میدان شهدای هفتم تیر، خیابان شهید سرتیپ نعمت ا… لطفی، پلاک 49 – طبقه اول – مدیریت حقوقی و امور قراردادها
موضوع مناقصه: اجرای عملیات خاکی محوطه مجتمع فرهنگی، رفاهی، گردشگری در شهرستان ارومیه
محل اجرای پروژه: شهرستان ارومیه ، ابتدای جاده بند ، جنب هنگ مرزی
نوع مناقصه: ساخت(متعارف)
لذا از شرکت‌های پیمانکاری که دارای رتبه حداقلی 4 در رشته‌ ابنیه و ساختمان بوده و دارای توان فنی، سابقه کار مشابه و ظرفیت آزاد (تعداد کار مجاز) می‌باشند به منظور دریافت اسناد مربوطه (نمایندگان این شرکت‎ها با به همراه داشتن معرفی‌نامه و فیش واریزی به مبلغ 10,000.000 ریال به شماره حساب 1-335214-43-1827 نزد بانک سپه شعبه مطهری سهروردی به نام موسسه صندوق ذخیره بسیجیان ) از تاریخ 1400/05/16و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/05/23 به مناقصه گذار – واحد امور قرارداد ها ، مراجعه و پس از تکمیل اسناد یاد شده اسناد ومدارک مورد نیاز را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/05/30 به نشانی مناقصه‌گزارتحویل نمایند. در صورت هرگونه سوال فنی می توانید از طریق شماره تلفن 88334010-021 شرکت مهندسین مشاور طرح نو اندیشان – گروه ساختمان و معماری پیگیری نمایید.

اطلاعیه شماره 1:

در خصوص ضمانت نامه بانکی ، پیمانکار متقاضی شرکت در مناقصه عملیات خاکی می تواند بجای اخذ ضمانت نامه بانکی ، نسبت به واریز مبلغ مذکور به شماره حساب 1- 335214 – 43 – 1827 بانک سپه شعبه سهروردی مطهری ( بانک انصار سابق شعبه شهید مطهری ) به نام صندوق ذخیره بسیجیان واریز نمایند و فیش واریزی را به همراه نامه مکتوب اعلام شماره حساب که به امضای صاحبان امضا رسیده باشد ، به عنوان اسناد ضمانت در پاکت الف ارائه نمایند. گفتنی است مبلغ واریزی پس از برگزاری مناقصه و انتخاب نفر اول و دوم مناقصه ، حداکثر ظرف 10 روز به حساب پیمانکار که به صورت مکتوب اعلام شده است، واریز خواهد شد.

اطلاعیه شماره 2 :

به اطلاع پیمانکاران متقاضی شرکت در مناقصه عملیات خاکی مجتمع ارومیه می رساند ، مدت زمان خرید اسناد مناقصه به مدت 2 روز تا تاریخ 25 مرداد ماه 1400 تمدید گردید. علاقمندان می توانند با واریز مبلغ یک میلیون تومان جهت خرید اسناد به شماره حساب 1- 335214 – 43 – 1827 بانک سپه شعبه سهروردی مطهری ( بانک انصار سابق شعبه شهید مطهری ) به نام صندوق ذخیره بسیجیان اقدام نموده و با ارائه ی فیش واریزی به واحد امور قراردادهای صندوق نسبت به دریافت اسناد و نقشه های مربوطه اقدام نمایند.

اطلاعیه شماره 3
مناقصه انتخاب پیمانکار عملیات خاکی مجتمع فرهنگی رفاهی گردشگری ارومیه:

در خصوص ارائه ی اسناد شرکت در مناقصه ( پاکت های الف ، ب و ج ) ، باتوجه به تعطیلی یک هفته ای پیش آمده از 25 تا 30 مرداد ماه که منجر به تعطیلی کلیه ی بانک های کشور شده بود ، پیمانکاران متقاضی شرکت در مناقصه عملیات خاکی می توانند تا تاریخ 3 شهریور ماه 1400 جهت تحویل اسناد تکمیل شده و شرکت در مناقصه اقدام نمایند. واحد برگزاری مناقصه به نشانی تهران ، میدان شهید هفتم تیر ، خیابان شهید امیر سرتیپ لطفی ، پلاک 49 ، طبفه 4 آماده ی دریافت اسناد مناقصه از ساعت 8 صبح الی 15 می باشد.
باتوجه به تغییرات صورت گرفته در زمان بندی برگزاری مناقصه ، منتظر اطلاعیه های بعدی باشید.

اطلاعیه شماره ۴:

به اطلاع متقاضیان حضور در پروژه عملیات خاکی مجتمع فرهنگی رفاهی گردشگری ارومیه می رساند، فرصت ارسال اسناد شرکت در مناقصه ( پاکت های الف و ب و ج ) در تاریخ 8 شهریور ماه پایان یافته است. لذا به اطلاع می رساند مدیریت امور قراردادها از دریافت هرگونه پاکت بعد از این تاریخ خودداری می نماید.

آگهی نتیجه ارزیابی کیفی مناقصه اجرای عملیات خاکی محوطه مجتمع فرهنگی، رفاهی ، گردشگردی موسسه صندوق بسیجیان شهرستان ارومیه

پیرو برگزاری مناقصه مذکور و ارسال همزمان اسناد ارزیابی اسناد کیفی و پاکات پیشنهاد قیمت (در قالب پاکات الف، ب و ج) براساس بررسی ارزیابی کیفی ارسالی در پاکات ب، عدم احراز شرط نصاب حداقلی تعداد مناقصه گران واجد شرایط در مرحله اول جهت بازگشایی پاکات مالی (موضوع بند الف ماده 10 آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات مصوبه شماره 84136/ت 33560 ه مورخ 16/7/85 )برکمسیون برگزاری مناقصه مسجل گردیده است. لذا بدینوسیله بر اساس این آگهی حسب مفاد ماده 22 قاون برگزاری مناقصات، مراتب تجدید مناقصه پیش گفته به تمامی شرکت کنندگان اطلاع رسانی گردیده و پاکات پیشنهاد قیمت ( پاکت ج) ارائه شده از سوی ایشان، از تاریخ این آگهی به صورت غیر مفتوح و به همان شکل اولیه به امضا کنندگان اسناد و یا نمایندگان معرفی شده ایشان استرداد خواهد شد.
شایان ذکر است خریداری مجدد اسناد در فرآیند تجدید مناقصه برای تمامی مناقصه گران الزامی بوده و هرگونه بهره برداری از این آگهی (مکاتبه) درخصوص فهرست مناقصه گران واجد الشرایط در آگهی ارزیابی اولیه مورد تایید این کارفرما نمی باشد.
تبصره : از شرکت کنندگان در مرحله اول وجه جداگانه ای بابت خرید مجدد اسناد دریافت نخواهد شد و فراخوان مجدد دریافت اسناد به آگاهی تمامی شرکت کنندگان این مرحله خواهد رسید.