امضا تفاهم نامه همکاری مشترک صندوق ذخیره بسیجیان و سپاه امام رضا علیه السلام

با حضور دکتر احمد اسفندیاری مدیرعامل صندوق ذخیره بسیجیان و سردار نظری فرمانده سپاه امام رضا علیه السلام صورت پذیرفت

با حضور دکتر احمد اسفندیاری مدیرعامل صندوق ذخیره بسیجیان و سردار نظری فرمانده سپاه امام رضا علیه السلام صورت پذیرفت