مراسم میثاق کارکنان صندوق ذخیره بسیجیان با آرمان های امام راحل (ره) – امروز ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹