مراسم اهدای جوایز برندگان تبلت در پویش وحدت و انزجار نسبت به استکبار جهانی استان اصفهان با حضور مسئول صندوق ذخیره بسیجیان استان اصفهان و جانشین معاونت سرمایه انسانی بسیج سپاه حضرت صاحب الزمان(عج) برگزار گردید.

در این مراسم جایزه تبلت به برادران بسیجی مهدی گلستان نژاد، محمد پرهیزگار و مسلم شاه محمدی اهدا گردید.سید محمد ضابط زاده نماینده صندوق ذخیره بسیجیان استان اصفهان با قدردانی از اعضای برنده پویش وحدت افزود صندوق ذخیره بسیجیان با ارائه خدمات متنوع به اعضاء گام بلندی در جهت خدمت رسانی به بسیجیان کل کشور […]

در این مراسم جایزه تبلت به برادران بسیجی مهدی گلستان نژاد، محمد پرهیزگار و مسلم شاه محمدی اهدا گردید.
سید محمد ضابط زاده نماینده صندوق ذخیره بسیجیان استان اصفهان با قدردانی از اعضای برنده پویش وحدت افزود صندوق ذخیره بسیجیان با ارائه خدمات متنوع به اعضاء گام بلندی در جهت خدمت رسانی به بسیجیان کل کشور برداشته و با برنامه ریزی های انجام شده این خدمات روز افزون خواهد بود.
همچنین جایزه تبلت خواهر بسیجی ندا فیروزی توسط فرمانده ناحیه بسیج خور و بیابانک به ایشان اهدا گردید.
لازم به ذکر است جوایز دیگر برندگان پویش وحدت در استان اصفهان به برندگان اهدا گردید که جوایز اهدا شده در استان اصفهان به شرح ذیل می باشد:
تبلت    ۴ دستگاه
تسهیلات ده میلیون تومانی      ۷ نفر
تسهیلات پنج میلیون تومانی    ۴۷ نفر
بسته بهداشتی ۲۰۰ هزارتومانی  ۳۲ نفر
بسته اینترنتی ۲۰۰ هزار تومانی  ۷ نفر
بسته خدمات بیمه ای             ۱۲۰ نفر
کارت اعتباری ۲۰۰ هزار تومانی   ۶ نفر