مصاحبه مدیر عامل و رئيس هییت مدیره صندوق ذخیره بسیجیان پیرامون تفاهم نامه با بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی