گزارش تصویری راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۷- اعضای صندوق ذخیره بسیجیان در سفر زیارتی مشهد مقدس