گزارش تصویری نشست تخصصی صندوق ذخیره بسیجیان و بسیج سازندگی سپاه امام رضا علیه السلام خراسان رضوی

در این نشست اقای محمد رضا طالبی معاون مالی و اقتصادی صندوق و آقای مهندس علی اصغر طراوتی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به نمایندگی از صندوق ذخیره بسیجیان حضور داشتند.

در این نشست اقای محمد رضا طالبی معاون مالی و اقتصادی صندوق و آقای مهندس علی اصغر طراوتی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به نمایندگی از صندوق ذخیره بسیجیان حضور داشتند.