اطلاعیه بیمه تکمیلی سال 99

قابل توجه اعضای صندوق ذخیره بسیجیان، ثبت نام بیمه تکمیلی درمان سال 1399 آغاز گردید. شروع مرحله اول ثبت نام از تاریخ 98/12/26 تا 99/01/25 خواهد بود که هزینه قابل پرداخت هرنفر ماهیانه 70.000 ریال است. همچنین اعضای محترم می توانند بیمه تکمیلی درمان خود را را به صورت هر نفر سالیانه مبلغ 840.000 ریال […]

قابل توجه اعضای صندوق ذخیره بسیجیان، ثبت نام بیمه تکمیلی درمان سال 1399 آغاز گردید.

شروع مرحله اول ثبت نام از تاریخ 98/12/26 تا 99/01/25 خواهد بود که هزینه قابل پرداخت هرنفر ماهیانه 70.000 ریال است. همچنین اعضای محترم می توانند بیمه تکمیلی درمان خود را را به صورت هر نفر سالیانه مبلغ 840.000 ریال پرداخت نمایند.