حداقل شرایط عمومی کارشناس دفتر نمایندگی استانی

حداقل شرایط عمومی کارشناس دفتر نمایندگی استانی: • متقاضی شاغل نباشد. • بسیجی فعال – حداقل دارای سه سال سابقه عضویت فعال باشد. ی حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط و ترجیحا در رشته های تحصیلی کارآفرینی ، اقتصاد ، مدیریت مالی ، ‌مدیریت بازرگانی ، مهندسی صنایع و سایر گرایش های رشته ی مدیریت […]

حداقل شرایط عمومی کارشناس دفتر نمایندگی استانی:
• متقاضی شاغل نباشد.
• بسیجی فعال – حداقل دارای سه سال سابقه عضویت فعال باشد.
ی حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط و ترجیحا در رشته های تحصیلی کارآفرینی ، اقتصاد ، مدیریت مالی ، ‌مدیریت بازرگانی ، مهندسی صنایع و سایر گرایش های رشته ی مدیریت – رشته هایی غیر از رشته های فوق مورد قبول نمی باشد.
• آشنایی به ماموریت های بسیج
• کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
• حداقل سن 28 سال و حداکثر سن 35 سال
• ساکن و مقیم مرکز استان ،‌ بومی استان و دارای حسن شهرت – ساکن در سایر شهرستان های استان مورد قبول نمی باشد.
شرایط اختصاصی کارشناس دفتر نمایندگی استانی:
• قبولی در آزمون مصاحبه تخصصی صندوق ذخیره بسیجیان
• داشتن مهارت مذاکره ، روابط عمومی مناسب و دارای ارتباط بومی و استانی
• داشتن مهارت و تسلط در دانش اقتصادی و سرمایه گذاری
• آشنایی با مباحث و دانش کسب و کار ،‌کارآفرینی و اشتغال زایی
• آشنایی کافی با امور رایانه و فعالیت در اینترنت و فضای مجازی

شیوه نامه ثبت نام جهت مصاحبه:
• مراجعه به سامانه شتاب به نشانی www.shetabhub.ir و تکمیل اطلاعات به عنوان کارجو
• درج مدارک لازم در سامانه شتاب
• انتخاب گزینه ی مربوط به بکارگیری کارشناس در دفاتر نمایندگی های استانی در سامانه شتاب
• حضور در ستاد صندوق برای مصاحبه بر اساس اعلام و زمان بندی ستاد صندوق به متقاضی
• در صورت اخذ نتایج قابل قبول در مصاحبه ، جهت سیر مراحل گزینش معرفی خواهد شد.
• اخذ استعلامات لازم از طریق حفاظت اطلاعات صندوق انجام خواهد شد.

الویت بکارگیری با اعضای صندوق می باشد