این جنگ هشت ساله و این دفاع مقدس از بزرگترین افتخارات ملت ایران است

به اطلاع می رساند صندوق ذخیره بسیجیان در نظر دارد همزمان با هفته دفاع مقدس مـرحلـه دوم تــکمیل بــانک اطلاعــاتی از بسیجیان عضو صندوق که فاقد شغل می باشند را اجرایی نماید.شرایط ثبت نام :-۱ عضویت در صندوق ذخیره بسیجیان-۲ مشخص بودن وضعیت خدمت سربازی-۳ عدم دارا بودن هرگونه شغل موقت و یا دائم-۴ حداقل […]

به اطلاع می رساند صندوق ذخیره بسیجیان در نظر دارد همزمان با هفته دفاع مقدس مـرحلـه دوم تــکمیل بــانک اطلاعــاتی از بسیجیان عضو صندوق که فاقد شغل می باشند را اجرایی نماید.
شرایط ثبت نام :
-۱ عضویت در صندوق ذخیره بسیجیان
-۲ مشخص بودن وضعیت خدمت سربازی
-۳ عدم دارا بودن هرگونه شغل موقت و یا دائم
-۴ حداقل سن18سال
نحوه ثبت نام :
-۱ مراجعه به درگاه الکترونیکی شتاب به نشانی : shetabhub.ir
-۲ هنگامه ثبت نام در سامانه (عضویت در سحاب) را انتخاب نمایند.

  • تمام موارد درخواست شده در سامانه باید تکمیل شود و هیچ گزینه ای بدون اطلاعات ذخیره نگردد.