استخدام کارشناس مرکز فناوری اطلاعات

نحوه ثبت نام: 1_مراجعه به سایت شتاب 2_ثبت نام به عنوان کارجو شرایط عمومی: 1_دارای حداقل مدرک کارشناسی نرم افزار / فناوری اطلاعات / کامپیوتر 2_دارای کارت پایان خدمت 3_متاهل 4_ساکن شهر تهران 5_حداکثر سن 35 سال الویت با بسیجیان فعال و اعضای صندوق ذخیره بسیجیان می باشد

نحوه ثبت نام:
1_مراجعه به سایت شتاب
2_ثبت نام به عنوان کارجو
شرایط عمومی:
1_دارای حداقل مدرک کارشناسی نرم افزار / فناوری اطلاعات / کامپیوتر
2_دارای کارت پایان خدمت
3_متاهل
4_ساکن شهر تهران
5_حداکثر سن 35 سال
الویت با بسیجیان فعال و اعضای صندوق ذخیره بسیجیان می باشد