سامانه شتاباعضای محترم صندوق ذخیره بسیجیان که فاقد کار می باشند می توانند با مراجعه به سامانه شتاب به نشانی www.shetabhub.ir نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایند.


شرایط ثبت نام :
۱- حداقل سن ۱۸ سال و حداکثر سن ۵۰ سال
۲- دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
۳- فاقد شغل دائم و موقت
نکته : یکی از فرزندان اعضای بالای ۵۰ سال می تواند از خدمات سامانه شتاب بهره مند گردد.


نحوه ثبت نام :
۱- مراجعه به سامانه www.shetabhub.ir
۲- تکمیل اطلاعات
۳- انتخاب گزینه سحاب

آخرین مهلت ثبت نام:
15 اسفندماه 98

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره ۴۱۰۱۳ – ۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.