از هتل های طرح رضوان سال ۱۳۹۷ تقدیر و تشکر صورت گرفت

با حضور نماینده معاونت خدمات رفاهی اعضا صندوق ذخیره بسیجیان و مسوول نمایندگی صندوق در مشهد مقدس از هتل های طرح رضوان سال ۱۳۹۷ تقدیر و تشکر صورت گرفت.

از هتل های طرح رضوان سال ۱۳۹۷ تقدیر و تشکر صورت گرفت

با حضور نماینده معاونت خدمات رفاهی اعضا صندوق ذخیره بسیجیان و مسوول نمایندگی صندوق در مشهد مقدس از هتل های طرح رضوان سال ۱۳۹۷ تقدیر و تشکر صورت گرفت. در ایام نوروز ۱۳۹۸ علی شفیع زاده به نمایندگی از معاونت خدمات رفاهی اعضا به همراه سید محمود طالبیان نماینده صندوق در مشهد مقدس از هتل های طرف قرارداد طرح رضوان بازدید و قدردانی نمودند. در این بازدید از زحمات کارکنان هتل ها با اهدای لوح تقدیر و تمثال مبارک مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) قدردانی صورت گرفت. گفتنی است بیش از شصت هزار نفر از اعضای صندوق به همراه خانواده خود طی سال ۹۶ و ۹۷ در قالب طرح رضوان از تمامی استان های کشور مشرف به زیارت حضرت ثامن الحجج شدند. این طرح در سال ۹۸ نیز ادامه خواهد داشت.

از هتل های طرح رضوان سال ۱۳۹۷ تقدیر و تشکر صورت گرفت از هتل های طرح رضوان سال ۱۳۹۷ تقدیر و تشکر صورت گرفت از هتل های طرح رضوان سال ۱۳۹۷ تقدیر و تشکر صورت گرفت از هتل های طرح رضوان سال ۱۳۹۷ تقدیر و تشکر صورت گرفت از هتل های طرح رضوان سال ۱۳۹۷ تقدیر و تشکر صورت گرفت از هتل های طرح رضوان سال ۱۳۹۷ تقدیر و تشکر صورت گرفت از هتل های طرح رضوان سال ۱۳۹۷ تقدیر و تشکر صورت گرفت از هتل های طرح رضوان سال ۱۳۹۷ تقدیر و تشکر صورت گرفت از هتل های طرح رضوان سال ۱۳۹۷ تقدیر و تشکر صورت گرفت از هتل های طرح رضوان سال ۱۳۹۷ تقدیر و تشکر صورت گرفت