آغاز فاز صفر پروژه مجتمع رفاهی، تفریحی شهر ارومیه

پیرو سفر مدیر عامل صندوق ذخیره بسیجیان به استان آذربایجان غربی، یک قطعه زمین توسط اداره کل راه و شهرسازی در ارومیه جهت احداث مجتمع رفاهی، تفریحی به وسعت ۱۲ هکتار در نظر گرفته شد.

آغاز فاز صفر پروژه مجتمع رفاهی، تفریحی شهر ارومیه

پیرو سفر مدیر عامل صندوق ذخیره بسیجیان به استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه و مصوب شدن انتخاب و واگذاری یک قطعه زمین توسط اداره کل راه و شهرسازی در ارومیه جهت احداث مجتمع رفاهی، تفریحی به صندوق ذخیره بسیجیان ، پس از جا نمایی یه قطعه زمین به وسعت ۱۲ هکتار در منطقه تفریحی ، رفاهی و گردشگری بند ارومیه و اخذ مجوزهای لازم از ادارات کل استان آذربایجان غربی و مساعدت های مسئولین استانی ، عملیات مطالعاتی و فاز صفر پروژه آغاز گردید و امید است در سال ۱۳۹۸ این پروژه عظیم وارد فاز کلنگ زنی و ساخت و ساز شود.