برگزاری جلسه نشست هم اندیشی و بررسی فرصت های و ظرفیت های سرمایه گذاری در حوزه گردشگری منطقه شمالغرب کشور با حضور نماینده صندوق ذخیره بسیجیان

نشست هم اندیشی و بررسی فرصت های و ظرفیت های سرمایه گذاری در حوزه گردشگری منطقه شمالغرب کشور

در این جلسه که با حضور معاون اقتصادی استانداری اذربایجان غربی و سازمان میراث فرهنگی و جمعی از سرمایه گذاران بخش گردشگری برگزار شد ،نماینده صندوق در استان اذربایجان غربی حضور یافته و موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت : ۱- تاکید در لزوم فرهنگ سازی جهت جذب گردشگر خارجی ۲- تاکید بر حل معضلات قوانین بانکداری و تاکید بر کوتاه شدن مسیر بروکراسی اداری برای سرمایه گذاران ۳- خروج اقتصاد کشور از اقتصاد تک محوری که لازمه آن توجه به پتانسیل های داخلی از جمله صنعت گردشگری که از لوازم اقتصاد مقاومتی میباشد.

نشست هم اندیشی و بررسی فرصت های و ظرفیت های سرمایه گذاری در حوزه گردشگری منطقه شمالغرب کشور