استقبال گرم معاون اقتصادی استاندار آذربایجان غربی از سفر مدیر عامل صندوق ذخیره بسیجیان به این استان

استقبال گرم معاون اقتصادی استاندار آذربایجان غربی از سفر مدیر عامل صندوق ذخیره بسیجیان به این استان

طی این سفر که در اردیبهشت ماه 1397 انجام پذیرفت طی جلسه ای که توسط معاون اقتصادی استاندار با تمامی ادارات کل استان ترتیب داده شد مقرر گردید که در اسرع وقت یک زمین جهت احداث مجتمع تفریحی ، رفاهی ، گردشگری برای صندوق در نظر گرفته شود و همچنین تصمیم گرفته شد صندوق با پایش مطالعه طرحهای اولویتدارصنعتی و کشاورزی استان به منظور اشتغال زایی در چند طرح استان سرمایه گذاری نماید . همچنین طی این سفر تفاهم نامه همکاری بین صندوق ذخیره بسیجیان و سازمان همیاری شهرداری های استان آذربایجان غربی امضا گردید.

استقبال گرم معاون اقتصادی استاندار آذربایجان غربی از سفر مدیر عامل صندوق ذخیره بسیجیان به این استان
استقبال گرم معاون اقتصادی استاندار آذربایجان غربی از سفر مدیر عامل صندوق ذخیره بسیجیان به این استان
استقبال گرم معاون اقتصادی استاندار آذربایجان غربی از سفر مدیر عامل صندوق ذخیره بسیجیان به این استان