مدیرعامل صندوق ذخیره بسیجیان کشور: کار برای خوزستان وظیفه ی هر ایرانی است

وافق نامه مشارکتی احداث مجتمع بزرگ رفاهی، تفریحی، فرهنگی اهواز میان شهرداری اهواز و صندوق ذخیره بسیجیان کشور امضا شد.

مدیر عامل عامل صندوق ذخیره بسیجیان کشور در جلسه امضای توافق نامه مشارکتی احداث مجتمع بزرگ رفاهی، تفریحی، فرهنگی اهواز تاکید کرد: کار برای خوزستان، وظیفه هر ایرانی است. به گزارش سایت شهرداری اهواز، در این جلسه که با حضور کتانباف شهردار اهواز، سنواتی رئیس و فلسفی،لطفعلی زاده و موسوی نژاد اعضای شورای اسلامی شهر اهواز و تنی چند از معاونین و مدیران شهرداری و دکتر اسفندیاری مدیرعامل و رییس هیات مدیره صندوق ذخیره بسیجیان کشور و هیات همراه تشکیل شد، اسفندیاری با ابراز خرسندی از امضای این توافق نامه به سوابق حضور خود در استان اشاره کرد و اذعان کرد: من به خوزستان و اهواز تعلق خاطر زیادی دارم و وظیفه شرعی خود می دانم برای این استان قدمی بردارم. خوزستان تنها متعلق به مردمانش نیست، بلکه متعلق به همه ی ایران است. همان گونه که در زمان جنگ تحمیلی همگان از سراسر کشور برای دفاع از این استان آمدند. کار کردن برای خوزستان، وظیفه ی هر ایرانی است. تاسف برانگیز است که چرا این استان که باید در سطوح بالای کشور باشد اکنون در جایگاه واقعی خود نیست. مدیر عامل عامل صندوق ذخیره بسیجیان کشور به تاریخچه این پروژه اشاره کرد و گفت: از بدو انتصابم به این سمت، نخستین برنامه ام اجرای این پروژه برای مردم اهواز و خوزستان بود و نخستین جلسه ی من با استاندار خوزستان در وزارت کشور در بهمن ۹۵ تشکیل شد. پیگیر اخذ زمین دولتی برای این پروژه بودیم که در نهایت مقدور نشد و شهرداری اهواز پای کار آمد. رییس هیات مدیره صندوق ذخیره بسیجیان کشور به معرفی این سازمان پرداخت و گفت: صندوق ذخیره بسیجیان کشور موسسه دولتی است که سرمایه ی آن از بسیجیان و جانبازانی است که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند. اساسنامه این صندوق به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسیده است. احمد اسفندیاری به اهداف این صندوق اشاره کرد و افزود: در اساسنامه احداث مجموعه های رفاهی به عنوان یکی از وظایف این صندوق پیش بینی شده است. بنابراین قصد داریم مبتنی از سبک زندگی ایرانی-اسلامی، مجتمع های فرهنگی، رفاهی و تفریحی را با هدف ایجاد محیطی سالم برای تفرج خانواده های محترم در سطح کشور با اولویت استان های مرزی و کم برخوردار و سپس بقیه استان ها احداث و به بهره برداری برسانیم. البته در عین وحدت طرح ها، ویژگی های بومی هر استان، نیز لحاظ می شود. در نهایت ما به دنبال ایزوله کردن این مجموعه ها نیستیم و عموم مردم می توانند از این خدمات بهره ببرند. مدیر عامل عامل صندوق ذخیره بسیجیان کشور با تشکر از شهردار و شورای اسلامی شهر اهواز گفت: موقعیت هایی در چند استان دیگر نیز داشتیم، اما اولویت اصلی ما استان خوزستان است و ابتدا این مجتمع ها باید در این استان ایجاد شود. اهواز مبنای این حرکت خواهد بود. گروه: اداره کل ارتباطات و امور بین الملل