امضا تفاهم‌نامه همکاری صندوق ذخیره بسیجیان با صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته

در این نشست زمینه‌های همکاری در راستای تحقق اهداف و رونق تولید در جهت تقویت اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم و فناوری‌های جدید مورد بحث قرار گرفت.

امضا تفاهم‌نامه همکاری صندوق ذخیره بسیجیان با صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه
                  صنایع پیشرفته

این نشست با حضور دکتر احمد اسفندیاری مدیر عامل صندوق ذخیره بسیجیان و دکتر رضا نقی‌پور‌اصل مدیر عامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته در تاریخ 98/05/08 برگزار گردید. این نشست که با حضور اعضای محترم هئیت مدیره دو صندوق برگزار شد، ابتدا هر کدام از طرفین اهداف و ماموریت های خود را شرح دادند سپس در خصوص همکاری در راستای تحقق اهداف و رونق تولید در جهت تقویت اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم و فناوری‌های جدید نیز بحث و تبادل نظر کردند. در پایان تفاهم نامه همکاری دو صندوق توسط دکتر احمد اسفندیاری و دکتر رضا نقی‌پور‌اصل به امضا رسید.

امضا تفاهم‌نامه همکاری صندوق ذخیره بسیجیان با صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه
                    صنایع پیشرفته امضا تفاهم‌نامه همکاری صندوق ذخیره بسیجیان با صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه
                    صنایع پیشرفته امضا تفاهم‌نامه همکاری صندوق ذخیره بسیجیان با صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه
                    صنایع پیشرفته