کمک نقدی کارکنان صندوق ذخیره بسیجیان برای مناطق سیل زده

کارکنان صندوق ذخیره بسیجیان در تامین کمک نقدی برای مناطق سیل زده مشارکت نمودند.

کمک نقدی کارکنان صندوق ذخیره بسیجیان برای مناطق سیل زده

بر اساس تصمیم صورت گرفته توسط کارکنان صندوق ذخیره بسیجیان که در مراسم دیدار نوروزی در تاریخ ۱۷ فروردین ماه در تهران مورد گفتگو قرار گرفت ، مقرر شد بخشی از حقوق فروردین ماه کارکنان توسط معاونت مالی و اقتصادی صندوق کسر و توسط مراجع مرتبط برای مشارکت در کمک به سیل زدگان هزینه گردد. برخود لازم می دانیم این مصیبت وارده را به هموطنان عزیزمان در مناطق سیل زده تسلیت عرض نماییم.