کارگاه‌های آموزشی ویژه زائران صندوق ذخیره بسیجیان در مرکز مشاوره حرم مطهر رضوی

یکی از محورهای برنامه فرهنگی صندوق ذخیره بسیجیان در مشهد مقدس حضور زائران در کارگاه های آموزشی حرم مطهر رضوی با محورهای خانواده سالم، تربیت فرزند، مهارت‌های همسرداری ‌و .‌‌.. می‌باشد. محل برگزاری این کارگاهها در مرکز مشاوره واقع در باب الهادی صحن جامع رضوی می باشد .

کارگاه‌های آموزشی ویژه زائران صندوق ذخیره بسیجیان در مرکز مشاوره حرم مطهر رضوی

یکی از برنامه های تفریحی زائران صندوق ذخیره بسیجیان حضور زائران این صندوق در تور نیمروزی شامل زیارت امام زادگان یاسر و ناصر و بهره مندی از ظرفیت بازارهای اطراف شهر مشهد شامل بازار بزرگ خیام و الماس شرق و بازار وصال می باشد

کارگاه‌های آموزشی ویژه زائران صندوق ذخیره بسیجیان در مرکز مشاوره حرم مطهر رضوی کارگاه‌های آموزشی ویژه زائران صندوق ذخیره بسیجیان در مرکز مشاوره حرم مطهر رضوی