این مطلب ۱۸۸۶ بار خوانده شده

ارتباط با معاون مالی و اقتصادی

نسخه مناسب چاپ

جهت پیگیری امور سرمایه گذاری و اقتصادی می توانید با شماره تلفن های زیر تماس برقرار نمایید:

تلفن ها:

۰۲۱۸۸۳۲۲۳۱۷

۰۲۱۸۸۳۴۵۷۸۸

۰۲۱۸۸۳۴۵۷۸۴

۰۲۱۸۸۳۴۸۷۸۱

دورنگار : داخلی ۹

معاون مالی و اقتصادی : آقای محمد رضا طالبی

دفتر و پیگیری:‌آقای جلال چادری

مدیریت مالی : آقای علی اکبر بابایی

حسابداری : آقای سید مهدی نوری

مدیریت اقتصادی : آقای محمد حسین صادق زاده