همایش توجیهی فرماندهان و مسوولین سرمایه انسانی بسیج رده‌های مقاومت سپاه انصار المهدی استان زنجان

همایش توجیهی فرماندهان و مسوولین سرمایه انسانی بسیج رده‌های مقاومت سپاه انصار المهدی با حضور مدیرعامل صندوق ذخیره بسیجیان در زنجان برگزار شد.

همایش توجیهی فرماندهان و مسوولین سرمایه انسانی بسیج رده‌های مقاومت سپاه انصار المهدی با حضور مدیرعامل صندوق ذخیره بسیجیان در زنجان برگزار شد.

در این همایش یک روزه، دکتر احمد اسفندیاری فعالیت‌ها، سیاست‌ها و ماموریت‌های جاری صندوق را برای فرماندهان و مسوولین سرمایه انسانی بسیج تشریح کردند.

همچنین با حضور سردار کرمی فرمانده محترم سپاه انصار المهدی (عج) و سرهنگ پاسدار برادر طهماسبی جانشین سپاه استان نحوه خدمت رسانی به بسیجیان با استفاده از سامانه سحاب برای حاضرین ارائه گردید.