تفاهم‌ همکاری سازمان تبلیغات اسلامی و صندوق ذخیره بسیجیان

به‌منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و استفاده بهینه از امکانات در جهت هم‌افزا عمل‌کردن و مشارکت در فعالیت‌ها، تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان تبلیغات اسلامی و صندوق ذخیره بسیجیان منعقد شد.

به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و استفاده بهینه از امکانات در جهت هم‌افزا عملکردن و مشارکت در فعالیت‌ها، تفاهمنامه همکاری بین سازمان تبلیغات اسلامی و صندوق ذخیره بسیجیان منعقد شد. این تفاهمنامه توسط حجت‌الاسلام و المسلمین محمد قمی به نمایندگی از سازمان تبلیغات اسلامی از یک سو و احمد اسفندیاری، مدیر عامل صندوق ذخیره بسیجیان به نمایندگی از این صندوق از سوی دیگر تنظیم و مبادله شد.

همکاری و هم‌افزایی در رشد و توسعه فرهنگی و اجتماعی کسب و کارهای فرهنگ بنیان با استفاده بهینه از ظرفیت‌های سازمانی و نهادی- تمرکز بر توسعه زیر ساخت‌های فرهنگی و اجتماعی از اهداف این تفاهم نامه به شمار می‌روند.

موضوع این تفاهم نامه «حمایت و مشارکت در طراحی، اجرا و بهره برداری از پروژه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، هنری، تفریحی و رفاهی – حمایت و مشارکت در ارائه خدمات مالی و اعتباری به مجموعه‌های خدماتی و تولیدی فرهنگی و اجتماعی – حمایت و مشارکت در کسب و کارهای فرهنگ بنیان و صنایع فرهنگی – مشارکت و تأسیس صندوق‌های مشترک در راستای حمایت از رشد و توسعه زیرساخت‌های فناورانه و نوآورانهٔ شرکت‌های فرهنگ بنیان و خالق» است.

همچنین مدت اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ انعقاد سه سال است که با توافق طرفین قابل تمدید است.

«معرفی ظرفیت‌های سازمانی در توسعه اهداف و موضوعات تفاهم‌نامه- معرفی افراد، مؤسسات، فعالیت‌ها و کسب وکارهای فرهنگی و اجتماعی جهت حمایت و مشارکت – حمایت از پروژه‌های مشترک طرفین – استفاده و حمایت از توان و طرح‌های اعضاء صندوق و مشارکت در راه اندازی صندوق‌های مشترک برای حمایت و سرمایه گذاری در کسب و کارهای نوپا در طرح‌های منطقی و متناسب با موضوع تفاهم‌نامه اعضای صندوق» از تعهدات سازمان تبلیغات اسلامی و «بسترسازی جهت حمایت از افراد، مؤسسات و فعالیت‌های و کسب و کارهای نوپای فرهنگ بنیان – حمایت و مشارکت در راه اندازی صندوق‌های مشترک برای حمایت و سرمایه گذاری کسب و کارهای نو» از تعهدات صندوق ذخیره بسیجیان در این تفاهم نامه محسوب می‌شوند.

گفتنی است، حجت‌الاسلام و المسلمین «محمد قمی»، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ضمن اینکه انعقاد این تفاهم نامه همکاری را اتفاقی مبارک دانستند بر انجام پشتیبانی از جریان انقلابی فرهنگی تأکید کردند.