وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، حکم مسوولیت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق ذخیره بسیجیان را به مدت 3 سال تمدید کرد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، حکم مسوولیت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق ذخیره بسیجیان را به مدت 3 سال تمدید کرد.بر اساس حکمی از سوی امیر سرتیپ ستاد امیر حاتمی وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، دکتر احمد اسفندیاری در سمت رئیس هیئت مدیره و مدرعامل صندوق ذخیره بسیجیان به […]

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، حکم مسوولیت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق ذخیره بسیجیان را به مدت 3 سال تمدید کرد.
بر اساس حکمی از سوی امیر سرتیپ ستاد امیر حاتمی وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، دکتر احمد اسفندیاری در سمت رئیس هیئت مدیره و مدرعامل صندوق ذخیره بسیجیان به مدت 3 سال ابقا گردید.
به گزارش روابط عمومی صندوق ذخیره بسیجیان ؛ متن حکم مربوطه به شرح ذیل است:
به پیشنهاد فرمانده نیروی مقاومت بسیج به استناد مواد 11 و 13 اساسنامه صندوق ذخیره بسیجیان و بنابر تجارب و سوابق علمی و عملی جناب عالی ، به موجب این حکم انتصاب شما را به مدت 3 سال در سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق ذخیره بسیجیان تمدید می نمایم.
امید است با اتکال به خداوند متعال ، رعایت تقوی الهی ، در راستای کنترل ، هدایت و اداره امور اجرایی صندوق و تحقق اهداف و ماموریت های محوله ، در چارچوب اساسنامه ، قوانین ، مقررات ، دستورالعمل ها ، تدابیر ابلاغی و ملاحظات اعتقادی و حفاظتی اهتمام ورزیده در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تحت زعامت مقام معظم فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه ای عزیز (مدظله العالی) ، بیش از پیش موفق و سرافزار باشید.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
سرتیپ ستاد امیر حاتمی