صدور احکام اعضای هئیت مدیره صندوق توسط وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام گرفت.

صدور احکام اعضای هئیت مدیره صندوق توسط وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام گرفت.بر اساس حکمی از سوی امیر سرتیپ ستاد امیر حاتمی وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح آقایان محمد رضا طالبی ، سعید محمدیها ، حسن توکل و مهدی آلوئیان به عنوان عضو هیئت مدیره معرفی شدند.به گزارش روابط عمومی صندوق […]

صدور احکام اعضای هئیت مدیره صندوق توسط وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام گرفت.
بر اساس حکمی از سوی امیر سرتیپ ستاد امیر حاتمی وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح آقایان محمد رضا طالبی ، سعید محمدیها ، حسن توکل و مهدی آلوئیان به عنوان عضو هیئت مدیره معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی صندوق ذخیره بسیجیان ؛ متن حکم مربوطه به شرح ذیل است:
به پیشنهاد فرمانده نیروی مقاومت بسیج به استناد مواد 11 و 13 اساسنامه صندوق ذخیره بسیجیان و بنابر تجارب و سوابق علمی و عملی جناب عالی ، به موجب این حکم شما را از تاریخ 24/07/1399 به مدت 3 سال به عنوان عضو هیئت مدیره آن صندوق منصوب می نمایم.
امید است با اتکال به خداوند متعال ، رعایت تقوی الهی ، با شرکت فعال و موثر در جلسات هیئت مدیره در راستای تحقق اهداف و ماموریت ها در چارچوب اساسنامه ، قوانین ، مقررات ، دستورالعمل ها ، تدابیر ابلاغی و ملاحظات اعتقادی و حفاظتی اهتمام ورزیده در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تحت زعامت مقام معظم فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه ای عزیز (مدظله العالی) ، بیش از پیش موفق و سرافزار باشید.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
سرتیپ ستاد امیر حاتمی