دیدار رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق ذخیره بسیجیان با سردار افراسیابی معاون هماهنگ کننده سپاه امام رضا (ع) استان خراسان رضوی، حضور در مرکز مطالعات راهبردی دفتر تولیت آستان قدس رضوی

دیدار رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق ذخیره بسیجیان با سردار افراسیابی معاون هماهنگ کننده سپاه امام رضا (ع) استان خراسان رضوی، حضور در مرکز مطالعات راهبردی دفتر تولیت آستان قدس رضویبه گزارش روابط عمومی صندوق ذخیره بسیجیان، دکتر احمد اسفندیاری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق ذخیره بسیجیان به همراه معاونین صندوق روز پنج […]

دیدار رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق ذخیره بسیجیان با سردار افراسیابی معاون هماهنگ کننده سپاه امام رضا (ع) استان خراسان رضوی، حضور در مرکز مطالعات راهبردی دفتر تولیت آستان قدس رضوی
به گزارش روابط عمومی صندوق ذخیره بسیجیان، دکتر احمد اسفندیاری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق ذخیره بسیجیان به همراه معاونین صندوق روز پنج شنبه 20 شهریور 99 با حضور در سپاه امام رضا(ع) استان خراسان رضوی، با سردار افراسیابی معاون هماهنگ کننده و معاون سرمایه انسانی سپاه امام رضا (ع) و حضور در دفتر مرکز مطالعات راهبردی تولیت آستان قدس رضوی در خصوص اهداف و فعالیت صندوق ذخیره بسیجیان صحبت کردند.
در این دیدار دکتر احمد اسفندیاری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق ذخیره بسیجیان، ضمن ارائه برنامه‌ها و راه‌کارهای تقویت تعامل، همکاری و هم‌افزایی هرچه بیشتر صندوق ذخیره بسیجیان با مجموعه های سپاه امام رضا(ع) و آستان قدس رضوی، در حوزه‌های مختلف مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت.