بازدید جانشین محترم وزیر دفاع و معاون محترم طرح و برنامه ریزی راهبردی ودجا از صندوق ذخیره بسیجیان

بازدید جانشین محترم وزیر دفاع و معاون محترم طرح و برنامه ریزی راهبردی ودجا از صندوق ذخیره بسیجیانبه گزارش روابط عمومی صندوق ذخیره بسیجیان؛ جلسه شورای مدیران صندوق ذخیره بسیجیان با حضور سردار سرتیپ تقی زاده جانشین محترم ودجا و امیر سرتیپ شهلایی معاون محترم طرح و برنامه ریزی ودجا برگزار گردید.در این جلسه رئیس […]

بازدید جانشین محترم وزیر دفاع و معاون محترم طرح و برنامه ریزی راهبردی ودجا از صندوق ذخیره بسیجیان
به گزارش روابط عمومی صندوق ذخیره بسیجیان؛ جلسه شورای مدیران صندوق ذخیره بسیجیان با حضور سردار سرتیپ تقی زاده جانشین محترم ودجا و امیر سرتیپ شهلایی معاون محترم طرح و برنامه ریزی ودجا برگزار گردید.
در این جلسه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق ذخیره بسیجیان جناب آقای دکتر اسفندیاری به ارائه گزارش عملکرد صندوق طی 3 سال اخیر پرداخته و موفقیت های بدست آمده در خدمت رسانی حداکثری به اعضاء را نتیجه همدلی و پشتکار و کوشش همکاران صندوق ذخیره بسیجیان و همراهی، همکاری و حمایت های ستاد ودجا و سازمان بسیج مستضعفین دانستند.
دکتر اسفندیاری در گزارش خود ارائه خدمات رفاهی در دوران کرونا به اعضای صندوق را نقطه ی عطفی در پشتیبانی صندوق از اعضای خود در بحران‌ها دانست. در همین راستا بیش از ۴8 میلیارد تومان در قالب بسته‌های ارزاق به ارزش ۳۰۰ هزار تومان در دو مرحله به 80000 نفر از اعضای صندوق اعطاء گردیده و مبلغ هشت میلیارد هفت صدو پنجاه میلیون ریال، به ۱807 نفر از اعضای صندوق در قالب طرح شهدای مدافع سلامت که به واسطه کرونا با مشکل روبرو شده اند نیز تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده است.
مدیرعامل صندوق به برنامه جذب، خدمات رسانی و توانمندسازی به یک میلیون بسیجی عضو صندوق طی 5 سال اشاره نمودند و زیر ساخت های نرم‌افزاری بر خط جهت اجرای این برنامه معرفی نمودند.
در ادامه سردار تقی زاده جانشین وزیر دفاع ضمن تقدیر از خدمات صندوق بیان داشت ظرف چهار سال اخیر فعالیت‌های صندوق نظم و ترتیب مناسبی پیدا کرده و برای حل مشکلات گذشته اقدامات خوبی صورت پذیرفته است. به همین منظور از سوی وزیر محترم دفاع از مدیریت ارشد صندوق و سایر همکاران تقدیر و تشکر کردند.
درادامه سردار تقی زاده بیان داشت: گزارشی که توسط مدیر عامل محترم صندوق بسیجیان ارائه شد بیان گر تحولی قابل توجه در راستای ارائه خدمت حداکثری به بسیجیان عضو با حفظ شان و منزلت ایشان می‌باشد. وی خاطر نشان کرد: صندوق ذخیره بسیجیان یکی از منظم ترین سازمان های وزارت دفاع در خصوص برگزاری مجامع بوده است. شایسته است خدمات ارزشمند صندوق در ستاد وزارت دفاع به نحوی گسترده تبیین گردد. و از ظرفیت‌های ستاد وزارت در ابعاد حقوقی، راهبردی، نرم افزاری و سخت افزاری بهره‌برداری بیشتری در راستای خدمت‌رسانی حداکثری به بسیجیان صورت پذیرد. با عنایت به اینکه وزیر محترم دفاع رئیس مجمع صندوق ذخیره بسیجیان هستند، لازم است که گزارش عملکرد ماهیانه صندوق به وزارت دفاع ارسال شود تا در مجموعه گزارشات وزارت دفاع به عرض مقام معظم فرماندهی کل قوا رسانده شود، همچنین تدبیری اندیشیده شود تا خدمت‌رسانی صندوق در مناسبت های مختلف وزارت دفاع تبیین گردد.
در پایان سردار تقی زاده ضمن اشاره به مشکلات اقتصادی، نقش صندوق در حمایت و پشتیبانی از بسیجیان عضو خود را در حوزه های تشکیل خانواده و فرزندآوری مهم و محوری دانستند.