امضاء قرارداد خرید زمین مجتمع تفریحی فرهنگی گردشگری صندوق ذخیره بسیجیان توسط دکتر احمد اسفندیاری مدیرعامل صندوق در ارومیه

پس از یک سال و نیم انجام مطالعات مداوم و مکان نمایی پروژه عظیم ساخت مجتمع تفریحی فرهنگی گردشگری صندوق ذخیره بسیجیان در ارومیه و پیگیری های مداوم دکتر حسین سلطانی و سایر همکاران صندوق در استان آذربایجان غربی در اخذ مجوزهای لازم برای تحقق پروژه سرانجام قرارداد خرید زمین به متراژ دوازده و نیم […]

پس از یک سال و نیم انجام مطالعات مداوم و مکان نمایی پروژه عظیم ساخت مجتمع تفریحی فرهنگی گردشگری صندوق ذخیره بسیجیان در ارومیه و پیگیری های مداوم دکتر حسین سلطانی و سایر همکاران صندوق در استان آذربایجان غربی در اخذ مجوزهای لازم برای تحقق پروژه سرانجام قرارداد خرید زمین به متراژ دوازده و نیم هکتار ، از اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی با حضور دکتر احمد اسفندیاری مدیر عامل صندوق و مدیر کل راه و شهرسازی استان سید محسن حمزه لو به امضاء طرفین رسید.

به زودی مکان و زمان کلنگ زنی این پروژه عظیم به اطلاع عموم خواهد رسید.قرار است بیش از ۳۰۰ نفر در این پروژه به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشغول به کار شوند.