حضور مدیرعامل و اعضای هییت مدیره صندوق ذخیره بسیجیان در استان کهکیلویه و بویراحمد و دیدار با فرمانده سپاه فتح استان کهکیلویه و بویراحمد

ددر این جلسه که با حضور فرمانده سپاه فتح استان کهکیلویه و بویراحمد برگزار شد ، حاضرین به تشریح اهداف صندوق ذخیره بسیجیان و صحبت در مورد طرح های توانمند سازی اقتصادی در این استان و بحث سرمایه گذاری برای یک طرح پرورش ماهی ۵۰۰ تنی به بحث و گفتگو پرداختند.

ددر این جلسه که با حضور فرمانده سپاه فتح استان کهکیلویه و بویراحمد برگزار شد ، حاضرین به تشریح اهداف صندوق ذخیره بسیجیان و صحبت در مورد طرح های توانمند سازی اقتصادی در این استان و بحث سرمایه گذاری برای یک طرح پرورش ماهی ۵۰۰ تنی به بحث و گفتگو پرداختند.