جلسه افتتاحیه طراحی مجتمع رفاهی گردشگری ارومیه با حضور مسوولین صندوق و مدیریت شرکت برنده مناقصات انتخاب مهندس مشاور ، شرکت طرح نو اندیشان برگزار شد.

در این جلسه نیازها و اولویت های صندوق در ساخت مجتمع رفاهی گردشگری با توجه به ماموریت صندوق در خدمت رسانی به بسیجیان عضو اعلام شد. گفتنی است این جلسه ۱۲ خرداد ۹۹ در دفتر مدیرعامل صندوق برگزار گردید.

در این جلسه نیازها و اولویت های صندوق در ساخت مجتمع رفاهی گردشگری با توجه به ماموریت صندوق در خدمت رسانی به بسیجیان عضو اعلام شد. گفتنی است این جلسه ۱۲ خرداد ۹۹ در دفتر مدیرعامل صندوق برگزار گردید.