بررسی و تبادل نظر در خصوص تفاهم نامه وزارت دفاع با سازمان بسیج مستضعفین

در این جلسه که با حضور سردار رضا طلایی نیک معاون حقوقی و امور مجلس ودجا، جناب اقای دکتر احمد اسفندیاری رئيس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق ذخیره بسیجیان، امیر طریقت مدیر پارلمانی ودجا، سرهنگ گودرزی فرمانده بسیج ودجا، جناب آقای خاوری مشاور معاونت حقوقی ودجا و جناب آقای حسین وکیلی مدیر حقوقی صندوق ذخیره […]

در این جلسه که با حضور سردار رضا طلایی نیک معاون حقوقی و امور مجلس ودجا، جناب اقای دکتر احمد اسفندیاری رئيس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق ذخیره بسیجیان، امیر طریقت مدیر پارلمانی ودجا، سرهنگ گودرزی فرمانده بسیج ودجا، جناب آقای خاوری مشاور معاونت حقوقی ودجا و جناب آقای حسین وکیلی مدیر حقوقی صندوق ذخیره بسیجیان تشکیل گردید، سردار رضا طلایی نیک معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروههای مسلح و جناب اقای دکتر احمد اسفندیاری رئيس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق ذخیره بسیجیان در مورد تشکیل شورای هماهنگی تفاهم نامه بسیج و ودجا به بحث و گفتگو پرداختند و همچنین جناب اقای دکتر اسفندیاری بعنوان عضو و جناب آقای سرهنگ گودرزی، فرمانده بسیج وزارت دفاع بعنوان دبیر اجرایی منصوب گردید.
در ادامه جلسه معاون حقوقی وزارت دفاع در خصوص نقش آفرینی موثر صندوق ذخیره بسیجیان در این تفاهم نامه تاکید نموده و و ایده مشارکت در توسعه ملی و تحریم شکنی را با در نظر گرفتن ظرفیت های وزارت دفاع و صندوق ذخیره بسیجیان در توسعه ملی، مطرح کردند.