حضور شهردار کلانشهر ارومیه بر سر پروژه مجتمع تفریحی ، فرهنگی ، گردشگری صندوق ذخیره بسیجیان

بعد از ملاقات حضوری و جلسه فی مابین دکتر حسین سلطانی مشاور مدیر عامل صندوق ذخیره در ارومیه و جناب آقای محمد حضرت پور شهردار و جمعی از اعضای شورای شهر کلانشهر ارومیه مبنی بر مشکلات راه دسترسی پروژه مجتمع تفریحی ، گردشگری صندوق در شهر زیبای ارومیه ، بازدید میدانی توسط شهردار از پروژه […]

بعد از ملاقات حضوری و جلسه فی مابین دکتر حسین سلطانی مشاور مدیر عامل صندوق ذخیره در ارومیه و جناب آقای محمد حضرت پور شهردار و جمعی از اعضای شورای شهر کلانشهر ارومیه مبنی بر مشکلات راه دسترسی پروژه مجتمع تفریحی ، گردشگری صندوق در شهر زیبای ارومیه ، بازدید میدانی توسط شهردار از پروژه به عمل آمد ، پس از بازدید از سایت پروژه مقرر گردید مسیر دسترسی پروژه توسط شهرداری طراحی و بازگشایی گردد.