جلسه شورای فرهنگی صندوق با حضور رییس عقیدتی سیاسی مستقل حوزه مرکزی ودجا

در این جلسه ضمن قرائت بیانیه گام دوم انقلاب و گزارش برنامه های ابلاغی سه ماه اول سال 99 از زحمات مهندس حقی تقدیر و تشکر گردید و اقای مهندس حسین غریبیان بعنوان نماینده جدید عقیدتی و سیاسی صندوق معرفی شدند.

در این جلسه ضمن قرائت بیانیه گام دوم انقلاب و گزارش برنامه های ابلاغی سه ماه اول سال 99 از زحمات مهندس حقی تقدیر و تشکر گردید و اقای مهندس حسین غریبیان بعنوان نماینده جدید عقیدتی و سیاسی صندوق معرفی شدند.