نظارت ستادی دفتر فنی صندوق از پروژه ساخت مجتمع فرهنگی رفاهی گردشگری ارومیه

نظارت ستادی دفتر فنی صندوق از پروژه ساخت مجتمع فرهنگی رفاهی گردشگری ارومیه عنایت به مصوبه هییت امنای صندوق مبنی بر ساخت و راه اندازی مجتمع های فرهنگی رفاهی گردشگری در استان های مرزی و کم برخوردار، ساخت اولین مجتمع با حمایت استانداری آذربایجان غربی آغاز شد. پس از تعیین زمین پروژه اقدامات مربوط به […]

نظارت ستادی دفتر فنی صندوق از پروژه ساخت مجتمع فرهنگی رفاهی گردشگری ارومیه

عنایت به مصوبه هییت امنای صندوق مبنی بر ساخت و راه اندازی مجتمع های فرهنگی رفاهی گردشگری در استان های مرزی و کم برخوردار، ساخت اولین مجتمع با حمایت استانداری آذربایجان غربی آغاز شد. پس از تعیین زمین پروژه اقدامات مربوط به حصارکشی زمین و انتخاب مهندس مشاور طرح آغاز گردید.
در بازدید صورت گرفته ستادی مورخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ میزان پیشرفت اجرای دیوار بتنی مورد ارزیابی قرار گرفت و در خصوص پیش بینی همکاری با سایر نهادهای استان مصوباتی تنظیم گردید که توسط معاونت اداری و پشتیبانی صندوق به دفتر مدیریت مجتمع جهت پیگیری و اجرا ابلاغ خواهد شد.