حضور نماینده درود و ازنا و هیات همراه در صندوق ذخیره بسیجیان

دکتر گودرزی نماینده مردم شریف درود و ازنا با حضور در صندوق ذخیره بسیجیان با دکتر اسفندیاری مدیر عامل صندوق دیدار و گفتگو کرد. از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه، می توان به توافق در خصوصو فعالیت های مشترک در خصوص فعالیت های محرومیت زدایی با نگاه اقتصادی و توانمندسازی و اشتغال زایی […]

دکتر گودرزی نماینده مردم شریف درود و ازنا با حضور در صندوق ذخیره بسیجیان با دکتر اسفندیاری مدیر عامل صندوق دیدار و گفتگو کرد.
از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه، می توان به توافق در خصوصو فعالیت های مشترک در خصوص فعالیت های محرومیت زدایی با نگاه اقتصادی و توانمندسازی و اشتغال زایی بسیجیان و مردم شهرستان های درود و ازنا اشاره نمود.

در این دیدار نجفی مدیرکل منابع طبیعی استان لرستان، نوبهار مشاور مدیرعامل صندوق ذخیره بسیجیان و مسئولان بسیج سازندگی شهرستان های درود و ازنا حضور داشتند.