جلسات آموزشی نمایندگان استانی (نوبت اول)

جلسات آموزشی نمایندگان استانی روز ۳۰ مهر ماه با حضور نمایندگان صندوق در استان های فارس ، خوزستان ، سیستان و بلوچستان ، کهگیلویه و بویر احمد ، چهار محال و بختیاری ، بوشهر و سمنان برگزار شد.

جلسات آموزشی نمایندگان استانی روز ۳۰ مهر ماه با حضور نمایندگان صندوق در استان های فارس ، خوزستان ، سیستان و بلوچستان ، کهگیلویه و بویر احمد ، چهار محال و بختیاری ، بوشهر و سمنان برگزار شد.

در این جلسات نمایندگان به صورت کامل با طرح های اجرایی صندوق در حوزه خدمات رفاهی آموزش های لازم را کسب نمودند و نحوه ی استفاده از سامانه های مراکز اجرایی را آموختند.